• Kategoria: Polityka

Burmistrz Żak od roku broni jak może spraw beznadziejnych. Zwija się jak w ukropie, aby za pomocą mediów przekazać opinii publicznej, że wyroki sądów zwracające uwagę na naruszenia prawa podczas konkursów są korzystne dla Gminy. Czy tak też będzie tym razem?
Dziś zapadł najbardziej dotkliwy i obnażający nieprawidłowości wyrok. Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał zdanie Wojewody, a skargi burmistrza oddalono w całości. WSA stanął na stanowisku, że w konkursie na dyrektora SP 4 zwyciężyła Ewa Kurek, a nie tak, jak uznała komisja pod przewodnictwem Andrzeja Szafrańskiego. Jeśli wyrok się uprawomocni, to najparwdopodobniej Dorota Zawada pożegna się ze stanowiskiem.

Dotychczas wszystkie wyroki, które zapadały w sprawie feralnych konkursów na dyrektorów szkół (SP 4 Andrychów, Inwałd, Rzyki) zwracały uwagę, że w trakcie procedury doszło do naruszeń prawa. Komisje konkursowe pod przewodnictwem Andrzeja Szafrańskiego wydały werdykty, że konkursy zakończyły się bez rozstrzygnięcia. Sąd zwracał niejednokrotnie uwagę, że we wszystkich konkursach głosowanie powinno wyłonić zwycięzców, gdyż byli kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość.

Tok postępowania w przypadku Inwałdu i Rzyk był odmienny niż w przypadku SP 4 w Andrychowie. Wojewoda mimo braku wątpliwości co do naruszeń prawa nie mógł ze względu na upływ terminu wyeliminować wadliwych aktów prawnych z obiegu. Zwrócił się w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie działań. WSA przyznał rację wojewodzie, że podczas konkursów doszło do naruszeń prawa, przyznał, że oba konkursy powinny zakończyć się wyłonieniem zwycięzców, jednak ze względu na upływ terminu 1 roku od wydania wadliwych zarządzeń nie może wyeliminować ich z obiegu. Burmistrz w mediach podnosił, że takie wyroki są dla Gminy korzystne. Jednak co w tym korzystnego, gdy sąd wytyka Gminie naruszenia prawa? Czy takie postępowanie przyczynia się do budowy zaufania do urzędu burmistrza? Nadzór Prawny Wojewody wciąż ubiega się o wyeliminowanie wadliwych zarządzeń dotyczących przede wszystkim Rzyk i Inwałdu z obiegu. Sporządza w tej sprawie skargę kasacyjną do NSA, a los powołanego po feralnych konkursach dyrektora ZSS Rzyki wciąż jest niepewny. 

Dziś zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie konkursu na dyrektora SP 4 i późniejszego powołania Doroty Zawady na to stanowisko. WSA w wyroku w całości podtrzymał zdanie Wojewody i oddalił w całości skargę Burmistrza Andrychowa na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność zarządzeń burmistrza. Tym samym sąd stanął na stanowisku, że tutaj przebieg sprawy i wszystkie terminy pozwalają na kompletne wyeliminowanie wadliwych aktów prawnych, oraz pełne naprawienie szkód. Jeśli wyrok się uprawomocni, to Dorota Zawada (powołana z naruszeniem prawa) zostanie odwołana, a jej miejsce zajmie prawowita zwyciężczyni konkursu Ewa Kurek

W toku całego postępowania narodziło się wiele poważnych wątpliwości moralnych. Jak na dłoni widać dziś, że przedstawiane opinii publicznej relacje mijały się z prawdą. Media urzędowe grzmiały o korzystnych wyrokach. Żeby było śmieszniej redaktorem naczelnym Nowin Andrychowskich jest obecny Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz. Pozostaje mieć nadzieję, że w Kętach pracując na rzecz lokalnej społeczności nie uważa on, że wyroki w których sąd zwraca uwagę na naruszenia prawa są korzystne dla władz miasta, które reprezentuje. 

Naszym zdaniem pudrowanie takich nagannych praktyk jest zawsze niekorzystne dla wszystkich. Wyrok w sprawie SP4, którego w meritum nie udało się sprowadzić do dywagacji na temat terminów to udowadnia. Cóż to za poczucie sprawiedliwości, gdzie Gmina może wydać decyzję niezgodną z prawem i radować się, że czas na jej uchylenie już minął... 

Komentarze

+16 #41 ripoŚcik 2016-03-16 20:59
Czyżby to co napisałem poniżej trafiło na przyjazny grunt. Dla mnie prawie niemożliwe!!! jaja święcone tydzień przed :))
+17 #40 prawoioswiata 2016-03-16 20:31
SP4 - PRAWOMOCNY WYROK - Burmistrz nie złożył kasacji.
więcej na:
prawoioswiata.blogspot.com
+16 #39 prawoioswiata 2016-03-09 14:42
Rozprawy w NSA - odroczono rozprawy na wniosek Wojewody do kwietnia
więcej na
prawoioswiata.blogspot.com
+12 #38 ripoŚcik 2016-02-16 10:02
[quote name="kibic"]@"36"ripoŚcik".DURA LEX SED LEX .. to racja - twarde prawo lecz prawo. Dziwi mnie tylko, że takie persony, o których cały czas mowa nie znają tej sentencji: cuiusvis hominis est errare, nullius nisi inspientis in errore preservare – każdy człowiek może się mylić, ale tylko głupiec trwa w błędzie. Tłumaczę, bo nie wiem jak u nich z googlowaniem, wiem, że przynajmniej któryś doskonale radzi sobie z minusikami przy komentarzach ( myślę, że to zabiera tak dużo czasu, że nie ma już go na śledzenie przepisów prawa.
+10 #37 kibic 2016-02-16 09:13
@"36"ripoŚcik".W kolejce są następne sprawy w WSA w Krakowie ..... z "innej beczki"..... o czym portal w swoim czasie zostanie powiadomiony......DURA LEX SED LEX ...
+10 #36 ripoŚcik 2016-02-14 19:34
Panie BurMistrzu i derektorku GZO ( jeszcze ) - iustitias vestras iudicabo – sprawiedliwość waszą sądzić będą - miele to koło sprawiedliwości chociaż strasznie wolno
+13 #35 prawoioswiata 2016-02-12 17:48
9 marca 2016 r. - Rzyki i Inwałd - kolejne, szybkie terminy rozpraw.

więcej na:
http://prawoioswiata.blogspot.com/
+14 #34 prawoioswiata 2016-02-09 11:19
Rzyki i Inwałd - 20 kwietnia 2016 r. rozprawa w NSA w Warszawie

więcej na:
http://prawoioswiata.blogspot.com/
+6 #33 Ripost 2016-01-22 13:49
Zawadowa wciśnięta na miejsce dyrektora juz niedługo będzie musiała wrócić tam gdzie jej miejsce. Dla ludzi popierających machlojskie rządy Tomasza Żaka i Andrzeja Szafrańskiego byłych SB ekow nie ma miejsca wśród cywilizowanego świata.
PIS juz robi porzadki z polską eSBecja- zdrajcami narodu. Do nas tez niedługo zapukaja i wtedy nawet pensja rzędu 10 tys nie pomoże.
0 #32 miro 2016-01-17 20:12
Zdzisek i Grab = fałsz , kłamstwo i kasety video.Kłamstwo na co dzień bez skrupułów.

Komentowanie jest niedostępne w tej sesji.